Welkom

Beste ouders,

Morgen, dinsdag 24 november 2015, gaat onze school weer open.

Persbericht

Na overleg tussen het gemeentebestuur, de politie en de Dilbeekse scholen is vanmiddag beslist dat de schoolpoorten dinsdagochtend weer open gaan. Dit standpunt blijft gehandhaafd voor zover het dreigingsniveau voor Dilbeek niet verhoogd. 

Het gemeentebestuur wil nogmaals benadrukken dat er geen enkele indicatie is dat scholen zouden geviseerd worden of dat de dreiging zich zou verplaatsen. Dat werd ook bevestigd door OCAD.

De maatregel om de scholen voor een dag te sluiten werd genomen nadat zondagavond duidelijk werd dat het hoogste dreigingsniveau in Brussel ook maandag van kracht zou blijven. Dat zorgde voor enige onrust bij verschillende scholen. Er was echter niet genoeg tijd om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Het college van burgemeester en schepenen besloot daarom samen met de politie en de schooldirecties dat het beter was een dag tijd te nemen om de beveiliging te organiseren. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de zitting van het college. De scholen nemen zelf een aantal veiligheidsmaatregelen en de politie zal verscherpt toezicht houden. 

Ook alle geplande evenementen in de gemeente deze week kunnen gewoon doorgaan. De politie beschikt over een lijst van activiteiten waar extra zal worden gepatrouilleerd.

Alvast bedankt voor uw begrip.

PS:De derde kleuterklas van de Kerkstraat en het eerste leerjaar van juf Christine (1A) hebben morgen zwemmen. Zij mogen hun zwemzak mee naar school brengen.